GENERICO

PATATA TUBUL 3KG
PATATA TUBUL 3KG 983625 GENERICO 2,99€

PATATA TUBUL 3KG

CLEMENTINA BOSSA 1KG,
CLEMENTINA BOSSA 1KG, 682158 GENERICO 1,55€

CLEMENTINA BOSSA 1KG,

ALLS X3
ALLS X3 238858 GENERICO 1,50€

ALLS X3

PORROS 500GR
PORROS 500GR 238889 GENERICO 2,69€

PORROS 500GR

MANDARINA PREMIUM 1KG S/LLAVORS
MANDARINA PREMIUM 1KG S/LLAVORS 1164154 GENERICO 3,55€

MANDARINA PREMIUM 1KG S/LLAVORS

PATATA BOSSA 2KG
PATATA BOSSA 2KG 1072257 GENERICO 2,99€

PATATA BOSSA 2KG

CARBASSO SAFATA 800G
CARBASSO SAFATA 800G 713869 GENERICO 2,09€

CARBASSO SAFATA 800G

TOMA.AMANIDA SAFATA
TOMA.AMANIDA SAFATA 717963 GENERICO 2,49€

TOMA.AMANIDA SAFATA

PHYSALIS COLOMB BTE 100G...
PHYSALIS COLOMB BTE 100G... 512461 GENERICO 2,19€

PHYSALIS COLOMB BTE 100G...

TOVALLOLETES CUIR
TOVALLOLETES CUIR 782352 GENERICO 1,35€

TOVALLOLETES CUIR

ESCALUNYES 250GR
ESCALUNYES 250GR 241061 GENERICO 1,65€

ESCALUNYES 250GR

COL DE BRUSELLA BD.
COL DE BRUSELLA BD. 543685 GENERICO 1,99€

COL DE BRUSELLA BD.

PEBROT VERMELL MALLA 500GR
PEBROT VERMELL MALLA 500GR 1157896 GENERICO 1,75€

PEBROT VERMELL MALLA 500GR

PICADA ALL I JULIVERT 100GR
PICADA ALL I JULIVERT 100GR 716880 GENERICO 1,69€

PICADA ALL I JULIVERT 100GR

XAMPINYO PORTOBELLO 200GR
XAMPINYO PORTOBELLO 200GR 1177364 GENERICO 1,99€

XAMPINYO PORTOBELLO 200GR

ALL TENDRE SAFATA.
ALL TENDRE SAFATA. 241712 GENERICO 1,99€

ALL TENDRE SAFATA.

SURINVER CARXOFES MARINADES 230GR
SURINVER CARXOFES MARINADES 230GR 1190612 GENERICO 2,29€

SURINVER CARXOFES MARINADES 230GR

COCKTEL TOMATES 5 SAB..
COCKTEL TOMATES 5 SAB.. 510061 GENERICO 2,85€

COCKTEL TOMATES 5 SAB..

API SAFATA
API SAFATA 1083764 GENERICO 2,29€

API SAFATA

IGGY'S PA PITA X6, 300G
IGGY'S PA PITA X6, 300G 716581 GENERICO 2,30€

IGGY'S PA PITA X6, 300G

CHOU CHINOIS 8 PIECES NL
CHOU CHINOIS 8 PIECES NL 770770 GENERICO 2,50€

CHOU CHINOIS 8 PIECES NL

ALL SEC 4 CAB
ALL SEC 4 CAB 282673 GENERICO 2,65€

ALL SEC 4 CAB

PATATA COCCI? 3KG
PATATA COCCI? 3KG 687315 GENERICO 3,99€

PATATA COCCI? 3KG

HAMBURDEHESA HAMB.NOVILLA X2
HAMBURDEHESA HAMB.NOVILLA X2 1148718 GENERICO 3,50€

HAMBURDEHESA HAMB.NOVILLA X2

Categories