Pomes i peres

POMA GOLDEN BOSSA 1,5KG
POMA GOLDEN BOSSA 1,5KG 717045 EROSKI 2,99€

POMA GOLDEN BOSSA 1,5KG

POMA GOLDEN EXTRA (1 KG)
POMA GOLDEN EXTRA (1 KG) 515257 GRANEL 3,30€

POMA GOLDEN EXTRA (1 KG)

PERA CONFERENCIA CESTA 1kg
PERA CONFERENCIA CESTA 1kg 1018625 GRANEL 2,25€

PERA CONFERENCIA CESTA 1kg

POMA PINK LADY (1 KG)
POMA PINK LADY (1 KG) 515506 GRANEL 4,35€

POMA PINK LADY (1 KG)

POMA FUJI (1 KG)
POMA FUJI (1 KG) 515444 GRANEL 3,99€

POMA FUJI (1 KG)

PERA CONFERENCIA. (1KG)
PERA CONFERENCIA. (1KG) 515168 GRANEL 2,25€

PERA CONFERENCIA. (1KG)

POMA ROYAL GALA (1 KG)
POMA ROYAL GALA (1 KG) 515261 GRANEL 2,95€

POMA ROYAL GALA (1 KG)

POMA VERMELLA BOSSA 1,5KG
POMA VERMELLA BOSSA 1,5KG 717054 ROYAL GALA 2,69€

POMA VERMELLA BOSSA 1,5KG

POMA GRANNY SMITH (1 KG)
POMA GRANNY SMITH (1 KG) 515258 GRANEL 2,49€

POMA GRANNY SMITH (1 KG)

POMA RED STARKING
POMA RED STARKING 515259 GRANEL 3,09€

POMA RED STARKING

PERA ERCOLINA
PERA ERCOLINA 515170 GRANEL 4,89€

PERA ERCOLINA

POMA REINETA
POMA REINETA 515260 GRANEL 3,99€

POMA REINETA

Categories